Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zleci roczny przegląd stanu technicznego budynku.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zleci roczny przegląd stanu technicznego budynku. Kontakt pod nr telefonu:
85-65-45-797 .

Możesz również polubić…

Skip to content