Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. Pck w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie zamówienia na zadanie pn.: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. Pck w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 12.12.2013r

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Możesz również polubić…

Skip to content