Autor: Rafał Domalewski

Zakup laptopów

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na zakup laptopów Termin składania ofert: 15.04.2021 r. do godziny 1200

Nowe zasady korzystania z teleporad lekarskich

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady? Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz. Kiedy bezpośrednia wizyta Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy: Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru. Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce?...

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza Instytucje Finansowe do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342). Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2021r. do godz. 12.00 na adres Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 lub mailowo. (adres e-mail dostępny w pliku Ogłoszenie).

Skip to content