Uroczystość obchodów 50-lecia istnienia Szpitala Miejskiego im. PCK

4 kwietnia 2011 roku w Sali Kina Forum odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy istnienia Szpitala Miejskiego w Białymstoku.

Cześć oficjalną rozpoczął Dyrektor Szpitala Krzysztof A. Teodoruk, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił historię Szpitala Miejskiego, następnie nestor lekarzy dr Stanisław Derewońko przybliżył historię pierwszych dni funkcjonowania Szpitala a Pani Olga Boćwińska – długoletnia przełożona pielęgniarek wspominała pracę i problemy średniego personelu medycznego.

Po informacjach o historii i współczesnych osiągnięciach szpitala miał miejsce wykład naukowy Pani prof. dr hab. n. med. Anny Bodzenty – Łukaszyk p.t. “Rola i miejsce chorób wewnętrznych we współczesnym systemie opieki zdrowotnej”. Dyrektor Szpitala z rąk Pani profesor otrzymał dyplom uznania za działalność szpitala od Towarzystwa Internistów Polskich.

W drugiej odsłonie części oficjalnej odbył się ceremoniał wręczenia odznaczeń.

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Dyrektora Szpitala – Krzysztofa A. Teodoruka.

Złotymi medalami za Długoletnią Pracę odznaczono: Olgę Boćwińską, Hannę Dąbrowską, Bogumiłę Melke oraz Galinę Omeliańczuk.

Odznaczenia wręczał w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

Odznaczeniami resortowymi “Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznanymi przez ministra zdrowia uhonorowano zasłużonych pracowników: Anatola Aksiucika, Bogumiłę Bołdak, Elżbietę Grażynę Bołtryk, Helenę Binifatiuk, Nadzieję Lićwinko, Halinę Mackiewicz, Barbarę Osiecką, Lidię Sańczyk Burzyńską, Halinę Wasilewską oraz Mirosława Wasiucionka.

W imieniu Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz odznaczenia wręczał Wiceminister Zdrowia Pan Cezary Rzemek.

Za pracę i wkład włożony w rozwój placówki Dyrektor Szpitala wręczył listy gratulacyjne, które otrzymali: Hanna Cygańczuk – Prokopczyk, Anna Czykwin, Joanna Drozd, Wiesława Karwowska Polecka, Mirosława Łukianiuk – Gorbacz, Wiktor Mackiewicz, Teresa Markowska, Alina Safiejko, Jerzy Słapek, Izabela Sokołowska oraz Eugeniusz Terebun.

Gratulacje oraz życzenia dla całej społeczności szpitala złożyli: Cezary Rzemek – Wiceminister Zdrowia, Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski oraz Cezary Cieślukowski Wicemarszałek Województwa.

Ponadto swoją obecnością uroczystość zaszczycili m in.: Posłowie na Sejm RP Józef Klim, Damian Raczkowski i Jarosław Matwiejuk, Prawosławny Ordynariusz Diecezji Białostocko – Gdańskiej Arcybiskup Jakub, Ksiądz Infułat Adam Krasiński – Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej (w zastępstwie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego) i Konsul Rumuni Ewa Moroz – Ustymowicz.

Artystycznym akcentem programu był występ Zespołu Muzyki Dawnej “Capella Antiqua Bialostociensis”, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Po części oficjalnej w foyer kina można było obejrzeć wystawę okolicznościową pt. “Szpital Miejski w Białymstoku – historia i współczesność”.

[nggallery id=1]

Możesz również polubić…

Skip to content