Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 13-09-2010 godz. 12.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Zmiana Załącznika nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Unieważnienie postępowania (*.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content