Projekt dofinansowania działań Szpitala w ramach RPOWP

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt: „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”. 

17 maja 2021 roku została podpisana umowa w sprawie dotacji pomiędzy Szpitalem reprezentowanym przez Dyrektor Agnieszkę Uszyńską, a Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim. Całkowita wartość projektu to 3.529.000 zł. Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 2.999.649,43 zł, a wkład własny w kwocie 529.350,01 zł zapewnia Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Źródło: https://www.facebook.com/wojpodlaskie/photos/pcb.3994029694007580/3993984637345419

Projekt jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań, które wpłyną na poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez pandemię.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poprzez dofinansowanie działań Szpitala skierowanych na rzecz walki z koronawirusem.

W ramach projektu zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt medyczny – tomograf komputerowy oraz przyłóżkowy aparat RTG. Zakupione zostaną również dozowniki do tlenu, wózki do transportu pacjentów, odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku
SARS-CoV-2 jak również ambulans. Oprócz tego pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, wyrobów medycznych jednorazowego użytku, a także urządzenia do dekontaminacji.

Źródło: https://www.facebook.com/wojpodlaskie/photos/pcb.3994029694007580/3993984844012065

Możesz również polubić…

Skip to content