Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Dostawa leków

Termin składania ofert: 15-06-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 91kB) Ogłoszenie o zamówieniu(*.doc – 41kB) SIWZ (*.doc – 135kB) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 31kB) Załącznik nr 2...

Dostawa osprzętu endoskopowego

DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PRACOWNI ENDOSKOPII SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU Termin składania ofert: 22-05-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 90kB) Ogłoszenie (*.doc – 40kB) SIWZ (*.doc – 133kB)...

Dostawa materiałów RTG

Termin składania ofert: 21-05-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB) Ogłoszenie (*.doc – 40kB) SIWZ (*.doc – 130kB) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB) Załącznik nr 2 –...

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Termin składania ofert: 16-02-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB) Ogłoszenie (*.doc – 41kB) SIWZ (*.doc – 133kB) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB) Załącznik nr 2 –...

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 23-02-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 40kB) Ogłoszenie (*.doc – 40kB) SIWZ (*.doc – 132kB) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB) Załącznik nr 2 –...

Dostawa leków

Termin składania ofert: 27-03-2007 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc – 52kB) SIWZ (*.doc – 153kB) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 43kB) Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls – 91kB)...