Modernizacja dźwigu szpitalnego typu SDE 2.19

Termin składania ofert: 30-10-2006 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 60kB)
SIWZ (*.doc – 98kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 25kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o podwykonawcach(*.doc – 26kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 46kB)
Załącznik nr 7 – dok. techn. dźwigu (*.pdf – 536kB)
Załącznik nr 8 – zgoda UDT (*.pdf – 142kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 36kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 23-10-2006 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 42kB)
Ogłoszenie o zamówieniu (*.doc – 61kB)
SIWZ (*.doc – 107kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 53kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 75kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 342kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 25kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 49kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 39kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 49kB)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc – 41kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 39kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 78kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty 2(*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 2 (*.doc – 40kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy 3 (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 06-09-2006 godz. 9.45

SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – parametry techniczne
Załącznik nr 4 – oświadczenie
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw
Załącznik nr 6 – umowa

Wyjaśnienie SIWZ – 1 (*.doc – 38kB)
Wyjaśnienie SIWZ – 2 (*.doc – 42kB)
Wyjaśnienie SIWZ – 3 (*.doc – 49kB)
Wyjaśnienie SIWZ – 4 (*.doc – 38kB)
Protest (*.pdf – 999kB)
Wyjaśnienie SIWZ – 5 (*.doc – 42kB)
Załącznik do rozstrzygnięcia protestu (*.doc – 218kB)

1. Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 41kB)
2. Ogłoszenie o wyborze oferty c.d. (*.doc – 38kB)
3. Ogłoszenie o wyborze oferty c.d. (*.doc – 43kB)

Czytaj wiecej