Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Termin składania ofert: 15-12-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)
Załącznik nr 7 (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem

Termin składania ofert: 14-11-2008 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów

Termin składania ofert: 03-12-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 2.1 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 5.1 (*.doc)
Załącznik nr 5.2 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ 1(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 4(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 5(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 6(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 7(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 8(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 9(*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 10(*.doc)

Korekta wyjaśnienia(*.doc)
Unieważnienie postępowania(*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert(*.doc)

 

Czytaj wiecej

Dostawa aparatu RTG

Termin składania ofert: 18-11-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Protest (*.doc)
Rozstrzygnięcie protestu (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 4 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa aparatu RTG

Termin składania ofert: 22-10-2008 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 2.1 (*.doc)
Załącznik nr 2a (*.doc)
Załącznik nr 2b (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 2 poprawiony (*.doc)
Sprostowanie (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc)
Protest (*.doc)
Rozstrzygnięcie protestu (*.doc)
Unieważnienie postępowania (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 15-09-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.xls)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze ofert (*.pdf)

Czytaj wiecej

Odbiór odpadów stałych

Termin składania ofert: 24-07-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ(*.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (*.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa osprzętu endoskopowego

DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

Termin składania ofert: 18-07-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.xls)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 (*.doc)
Protest (*.doc)
Protest – załącznik (*.doc)
Odrzucenie protestu (*.doc)
Zmiana SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert (*.doc)

Załącznik nr 2 (*.xls)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (*.pdf)
Protest 2 (*.doc)
Odrzucenie protestu 2 (*.doc)

Czytaj wiecej

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów

Termin składania ofert: 11-07-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – oferta (*.doc)
Załącznik nr 2 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 3 – umowa (*.doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Dostawa leków do apteki szpitalnej

Termin składania ofert: 21-05-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc)


Zawiadomienie o wyborze ofert (*.pdf)

Czytaj wiecej