Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 15-03-2010 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.xls) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ...

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 07-12-2009 godz. 11.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Załącznik nr...

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 17-11-2009 godz. 11.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Załącznik nr...