Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym Telefon
Ordynator Oddziału 85 66 48 524
Pokój lekarski 85 66 48 525
Dyżurka pielęgniarek 85 66 48 523

 
Zespól lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym:
Ordynator: Dr n. med. Anatol Aksiucik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardiologii, medycyny rodzinnej
Z-ca ordynatora: Dr n. med. Wiesława Karwowska-Polecka – specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii
lek. Izabela Płońska – specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii
lek. Agata Ciołkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii
lek. Anna Klimczuk-specjalista chorób wewnętrznych
lek. Kamil Piekutowski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Przemysław Białek
lek. Paulina Bobik
lek. Adrian Oleksza
lek. Julianna Tarasik