Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 25.06.2014r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)

SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 1 (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 4 (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc) – opublikowano dnia 30.06.2014r.
Zawiadomienie o wyborze oferty 2 (.doc) – opublikowano dnia 16.07.2014r.

Możesz również polubić…

Skip to content