Dostawa płynów infuzyjnych oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę płynów infuzyjnych oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.doc)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania(.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)

UWAGA: 06.06.2017r.
W załączniku nr 2 została dopisana poz. 48
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (.xls)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.doc)
Modyfikacja wyjaśnień SIWZ (.doc)

Informacja z otwarcia ofert (.doc)
Infornacja o wyborze oferty(.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content