Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 17-11-2009 godz. 11.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)
Załącznik nr 3 (*.doc)
Załącznik nr 4 (*.doc)
Załącznik nr 5 (*.doc)
Załącznik nr 6 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

You may also like...