Kategoria: Ogłoszenia

Dyżury kontraktowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na dyżury kontraktowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Oferty z napisem „DYŻURY KONTRAKTOWE” należy składać do dnia 30.03.2020 r. do godz.12 00 w pokoju 308 OgłoszenieZałącznik nr 1

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na dyżury.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na dyżury poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich na oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Izbie Przyjęć Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”. Kontakt telefoniczny: 85-65-45-797

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU” Zapytanie ofertoweZałącznik nr 3 projekt umowyZałącznik nr 2 formularz cenowyZałącznik nr 1 formularz ofertowyInformacja o wyborze oferty

Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy. Termin składania ofert: 24.06.2019 r. do godziny 11:00  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSzczegółowe warunki konkursu ofertWzór umowyOgłoszenie o roztrzygnięciu postępowania

Skip to content