Monthly Archive: Lipiec 2018

Dostawa produktu leczniczego na potrzeby programu badań przesiewowych jelita grubego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstok

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej dostawy produktu leczniczego na potrzeby programu badań przesiewowych jelita grubego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Termin składania ofert:...

Dyżury kontraktowe

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku poszukuje lekarzy na dyżury kontraktowe na Oddziele Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz Izbie Przyjęć. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr...

Praca dla lekarzy

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy na oddziałach chorób wewnętrznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 308 lub pod numerem telefonu 85 6545797.