Archiwum miesięczne Czerwiec 2017

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego z dostawą odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dzierżawę automatycznego analizatora immunochemicznego z dostawą odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 7.07.2017 r. do godziny 10:00 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy oraz parametry techniczne (.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu(.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)

Informacja z otwarcia ofert (.doc)
Informacja o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 5.07.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)

Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.docx)

Informacja z otwarcia ofert (.doc)
Informacja o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 21.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy (.xlsx)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Informacja z otwarcia ofert (.doc)

Informacja o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa płynów infuzyjnych oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę płynów infuzyjnych oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.doc)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania(.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)

UWAGA: 06.06.2017r.
W załączniku nr 2 została dopisana poz. 48
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (.xls)
Wyjaśnienia SIWZ (.doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.doc)
Modyfikacja wyjaśnień SIWZ (.doc)

Informacja z otwarcia ofert (.doc)
Infornacja o wyborze oferty(.doc)

Czytaj wiecej

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie prac naprawczych systemów serwerowych, środowiska wirtualizacyjnego oraz systemów HIS oraz ERP.

Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Czytaj wiecej