Miesięczne Archiwum: Luty 2017

Oferta na świadczenie serwisu systemu informatycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu systemu informatycznego InfoMedica/AMMS dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Samodzielnego Szpitala...