Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”. Termin składania ofert: 30.05.2016 r. do godziny 10:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ(.doc) Załącznik...