Archiwum miesięczne Kwiecień 2016

Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 6.05.2016 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ(.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie(.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy(.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 2.06.2016 godzina 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)

SIWZ(.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie(.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw(.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy(.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)
Modyfikacja wyjaśnień SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.pdf)

Czytaj wiecej

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Termin składania ofert: 21.04.2016 r. do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)

Czytaj wiecej

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na: „Sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 11.04.2016 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1- formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – projekt umowy (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej