Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”. Termin składania ofert: 8.12.2015 r. do godziny 14:00 ZAPYTANIE OFERTOWE...