Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku” Termin składania ofert: 23.04.2014r. do godziny 10:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ (.doc) Załącznik...