Pranie i dezynfekcja brudnej bielizny szpitalnej

Termin składania ofert: 25-05-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Zawiadomienie o wyborze ofert (*.doc) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia