Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Termin składania ofert: 03-12-2010 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Zawiadomienie o wyborze oferty (*.doc) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia