Dostawa kompletnego systemu przesuwnych regałów archiwalnych

Termin składania ofert: 22-10-2009 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Rysunek (Załącznik...