Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2009

Dostawa osprzętu endoskopowego

Termin składania ofert: 23-09-2009 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.xls) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ...

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 14-09-2009 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.xls) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Sprostowanie (*.doc)...