Archiwum miesięczne Październik 2007

Uroczyste otwarcie Poradni Kardiologicznej

Poradnia Kardiologiczna przyjmuje pacjentów ze skierowaniem od lekarzy POZ, Izby Przyjęć oraz ze skierowaniami lekarzy szpitalnych po wypisie pacjenta ze szpitala w celu diagnostyki chorób kardiologicznych. Integralną częścią Poradni jest Pracownia Polikardiografii, która zajmuje się wykonywaniem badań w kierunku diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego krwi, bezinwazyjnego badania morfologii serca.

Aparatura:
1. Zestaw do prób wysiłkowych ( bieżnia + cykloergometr + komputer z programem badania).
2. Aparat Vivid 7 do wykonywania Echo serca + program komputerowy do opisu Echo
3. Aparat do wykonywania Ekg – szt.2.
19 zestawów do monitorowania EKG 24 – godzinnego i 72 – godzinowego

Poza tym na wyposażeniu Pracowni Polikardiografii znajduje się aparatura niezbędna do funkcjonowania tejże pracowni tj. kardiostymulator, ssak, laryngoskop, komputer do podglądu zdjęć rentgenowskich, komputer do rejestracji pacjentów.
W Poradni Kardiologicznej...

Czytaj wiecej

Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 11-10-2007 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 17-10-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.pdf – 79kB)
SIWZ (*.doc – 144kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 76kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 89kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 179kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 69kB)
Załącznik nr 6 – podwykonawcy (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 7 – projekt umowy (*.doc – 84kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 146kB)
Modyfikacja SIWZ
i zmiana terminu składania ofert (*.doc – 73kB)


Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 59kB)

Protest (*.doc – 512kB)t
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (*.pdf – 31kB)

Czytaj wiecej