Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego z dostawą odczynników

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dzierżawę automatycznego analizatora immunochemicznego z dostawą odczynników”.

Termin składania ofert: 25.11.2014 r. do godziny 10:00 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – parametry techniczne analizatora immunochemicznego (.doc)
Załącznik nr 3 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – wykaz dostaw (.doc)
Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Możesz również polubić…

Skip to content