Kontakt

Dostępne formy kontaktu
  • Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
  • szpitalpck@szpitalpck.pl
  • Dyrektor Szpitala / Sekretariat / Fax: 85-66-48-519
  • Główny Księgowy: 85-66-48-520
  • Księgowość: 85-66-48-527
  • Dział Pielęgniarstwa: 85-65-45-773
  • Statystyka: 85-66-48-526
  • Kadry / Płace: 85-65-45-797
  • Zamówienia publiczne: 85-65-45-797
  • Komórka Administracyjno-Gospodarcza: 85-65-45-867