Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Dostawa materiałów RTG

Termin składania ofert: 20-01-2009 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ...

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Termin składania ofert: 15-12-2008 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Załącznik nr...

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem

Termin składania ofert: 14-11-2008 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie...

Dostawa aparatu RTG

Termin składania ofert: 18-11-2008 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Protest...

Dostawa aparatu RTG

Termin składania ofert: 22-10-2008 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 2.1 (*.doc) Załącznik nr 2a (*.doc) Załącznik nr 2b (*.doc) Załącznik...