Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 31-08-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc – 45kB)
SIWZ (*.doc – 144kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 36kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 299kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 6 – podwykonawcy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 7 – projekt umowy (*.doc – 50kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 92kB)
Protest (*.pdf – 756kB)
Rozstrzygnięcie protestu (*.doc – 35kB)
Unieważnienie postępowania (*.doc – 36kB)

Czytaj wiecej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia

Termin składania ofert: 20-07-2007 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 23-07-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 151kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 52kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 37kB)
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (*.doc – 141kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc – 56kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 53kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 38kB)

Czytaj wiecej

Dostawa leków

Termin składania ofert: 15-06-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 91kB)

Ogłoszenie o zamówieniu(*.doc – 41kB)
SIWZ (*.doc – 135kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls – 46kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 48kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.pdf – 26kB)

Czytaj wiecej

Dostawa osprzętu endoskopowego

DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PRACOWNI ENDOSKOPII SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Termin składania ofert: 22-05-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 90kB)
Ogłoszenie (*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 133kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 34kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 51kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 48kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 38kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 124kB)

Czytaj wiecej

Dostawa materiałów RTG

Termin składania ofert: 21-05-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB)
Ogłoszenie (*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 130kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 44kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 46kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 38kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 39kB)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc – 40kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 38kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 88kB)

Czytaj wiecej

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 11-04-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 44kB)
Ogłoszenie (*.doc – 41kB)
SIWZ (*.doc – 136kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 43kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 136kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 47kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 38kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 37kB)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc – 40kB)
Wyjaśnienie SIWZ 4 (*.doc – 41kB)
Wyjaśnienie SIWZ 5 (*.doc – 52kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 41kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 208kB)

Czytaj wiecej

Ogłoszenie o zawarciu umowy – Obsługa prawna

Obsługa prawna (*.doc – 56kB)

Czytaj wiecej

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Termin składania ofert: 16-02-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 41kB)
Ogłoszenie (*.doc – 41kB)
SIWZ (*.doc – 133kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls – 48kB)
Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 6 – umowa (*.doc – 49kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 40kB)

Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 46kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 60kB)

Czytaj wiecej

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 23-02-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 40kB)
Ogłoszenie (*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 132kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 32kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls – 21kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 28kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 46kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 41kB)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc – 37kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.doc – 60kB)

Czytaj wiecej

Ogłoszenie o zawarciu umowy – dostosowanie pomieszczeń Szpitala

Umowa dodatkowa na dostosowanie pomieszczeń Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych (*.doc – 57kB)

Czytaj wiecej