Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 04-10-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr...

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Termin składania ofert: 15-07-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.xls) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ...