Dostawa leków do apteki szpitalnej

Termin składania ofert: 09-04-2008 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc)

 
SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc)

Informacja 1 (*.doc)
Informacja 2 (*.doc)

Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 2 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 3 (*.doc)
Wyjaśnienie SIWZ 4 (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.pdf)
Unieważnienie postępowania (*.doc) – 12-05-2008

Czytaj wiecej

Dostawa odczynników do laboratorium

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Termin składania ofert: 08-02-2008 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 11-02-2008 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc – 72kB)

 
SIWZ (*.doc – 126kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 76kB)
Załącznik nr 2 – parametry techniczne (*.doc – 121kB)
Załącznik nr 3 – formularz cenowy (*.doc – 148kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 73kB)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc – 83kB)

Modyfikacja SIWZ (*.doc – 91kB)
Zmodyfikowany Załącznik nr 2
– parametry techniczne (*.doc – 131kB)

Zmodyfikowany Załącznik nr 3
– formularz cenowy (*.doc – 154kB)

Zawiadomienie o wyborze ofert – 1 (*.pdf – 44kB)
Zawiadomienie o wyborze ofert – 2 (*.pdf – 42kB)
Zawiadomienie o w...

Czytaj wiecej

Dostawę środków myjących do myjni automatycznej Mini ETD2 PAA oraz Mini ETD2 GA

Termin składania ofert: 01-02-2008 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc – 71kB)

 
SIWZ (*.doc – 125kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 72kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 75kB)
Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna (*.doc – 72kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 69kB)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc – 81kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 55kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytaj wiecej

Uroczyste otwarcie Poradni Kardiologicznej

Poradnia Kardiologiczna przyjmuje pacjentów ze skierowaniem od lekarzy POZ, Izby Przyjęć oraz ze skierowaniami lekarzy szpitalnych po wypisie pacjenta ze szpitala w celu diagnostyki chorób kardiologicznych. Integralną częścią Poradni jest Pracownia Polikardiografii, która zajmuje się wykonywaniem badań w kierunku diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego krwi, bezinwazyjnego badania morfologii serca.

Aparatura:
1. Zestaw do prób wysiłkowych ( bieżnia + cykloergometr + komputer z programem badania).
2. Aparat Vivid 7 do wykonywania Echo serca + program komputerowy do opisu Echo
3. Aparat do wykonywania Ekg – szt.2.
19 zestawów do monitorowania EKG 24 – godzinnego i 72 – godzinowego

Poza tym na wyposażeniu Pracowni Polikardiog...

Czytaj wiecej

Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 11-10-2007 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 17-10-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.pdf – 79kB)
SIWZ (*.doc – 144kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 76kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 89kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 179kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 69kB)
Załącznik nr 6 – podwykonawcy (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 7 – projekt umowy (*.doc – 84kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 146kB)
Modyfikacja SIWZ
i zmiana terminu składania ofert (*.doc – 73kB)


Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 59kB)

Protest (*.doc – 512kB)t
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (*.pdf – 31kB)

Czytaj wiecej

Wręczenie Certfikatu Systemu Zarządzania Jakością

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku pod kierunkiem Dyrektora lek. med. Krzysztofa Aureliusza Teodoruka uzyskał dnia 29 czerwca 2007 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001.

W tym dniu Szpital dołączył do grona placówek medycznych, w których zasady organizacji pracy regulują normy ISO. Daje to gwarancję świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie oraz zapewnia profesjonalną obsługę.

Nasza praca to służba, w centrum której znajduje się Pacjent, jego satysfakcja i zadowolenie, a przede wszystkim wiara i zaufanie. Czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam najwyższe wartości – zdrowie i życie.

Wręczenie Certyfikatu odbyło się w dniu 5 września 2007r...

Czytaj wiecej

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 07-09-2007 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 11-09-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc – 64kB)
SIWZ (*.doc – 149kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 44kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 141kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 962kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 6 – podwykonawcy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 7 – projekt umowy (*.doc – 50kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 98kB)
Ogłoszenie o wyborze ofert (*.doc – 72kB)
wyjasnienie2

Czytaj wiecej

Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 31-08-2007 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc – 45kB)
SIWZ (*.doc – 144kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 36kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 70kB)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (*.doc – 299kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 6 – podwykonawcy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 7 – projekt umowy (*.doc – 50kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 92kB)
Protest (*.pdf – 756kB)
Rozstrzygnięcie protestu (*.doc – 35kB)
Unieważnienie postępowania (*.doc – 36kB)

Czytaj wiecej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia

Termin składania ofert: 20-07-2007 godz. 9.45
Zmiana terminu składania ofert: 23-07-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(*.doc – 40kB)
SIWZ (*.doc – 151kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 52kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc – 37kB)
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (*.doc – 141kB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie (*.doc – 27kB)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (*.doc – 56kB)

Wyjaśnienie SIWZ 1 (*.doc – 53kB)
Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 38kB)

Czytaj wiecej

Dostawa leków

Termin składania ofert: 15-06-2007 godz. 9.45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (*.doc – 91kB)

Ogłoszenie o zamówieniu(*.doc – 41kB)
SIWZ (*.doc – 135kB)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc – 31kB)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.xls – 46kB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc – 26kB)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc – 29kB)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc – 48kB)

Ogłoszenie o wyborze oferty (*.doc – 37kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (*.pdf – 26kB)

Czytaj wiecej