Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje

Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 05-04-2012 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.xls) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ (*.doc) Zawiadomienie o wyborze...

Dostawa odczynników do laboratorium

Termin składania ofert: 15-12-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ...

Dostawa łóżek i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 02-12-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Załącznik nr...

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 03-11-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr...