Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - Najnowsze informacje