Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów

Termin składania ofert: 17-07-2013 godz. 10:00 Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – oferta Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 – wykaz dostaw załącznik nr 4 – projekt umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...