Dostawa pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy we krwi

Termin składania ofert: 20-09-2012 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3, Załącznik nr 3a (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Wyjaśnienie SIWZ (*.doc)...