Dostawa środka transportu sanitarnego (ambulansu drogowego typu a1) wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert: 12-04-2011 godz. 9.45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   SIWZ (*.doc) Załącznik nr 1 (*.doc) Załącznik nr 2 (*.doc) Załącznik nr 3 (*.doc) Załącznik nr 4 (*.doc) Załącznik nr 5 (*.doc) Załącznik nr...